Honoraris

EN QUÈ CONSISTEIX LA PRIMERA VISITA O CONSULTA?

En la primera visita vostè rebrà informació raonada sobre el seu assumpte i les possibles vies de solució i opcions que caldria seguir per a solucionar el seu problema.

La finalitat de la primera entrevista és conèixer-lo a vostè, al seu problema i la seva situació, i explicar-li la opció o les opcions existents i la nostra opinió jurídica amb l’objectiu que, després de la mateixa, vostè pugui decidir amb un coneixement real quina via és la que més li interessa seguir.

Amb tota la informació que vostè rebi de la primera visita podrà sospesar tranquil·lament si li interessa contractar els nostres serveis.

Cost de la primera visita: 50,00€ (o 60,00€ en cas de desplaçament al seu domicili) els quals li seran bonificats una vegada hagi decidit contractar els nostres serveis.

Durada aproximada de la primera visita: una hora.

 

CLARETAT I SEGURETAT

En la màxima brevetat i tan aviat com tinguem coneixement del cabal de l’assumpte li facilitarem el cost del mateix.

 

I EN EL CAS QUE ES DECIDEIXI PER CONTRACTAR ELS NOSTRES SERVEIS?

En aquest cas, li presentarem un pressupost detallat i per escrit i podrem pactar la forma de pagament que li resulti més interessant i que millor s’adapti a l’encàrrec rebut i a les seves necessitats. En aquest sentit, LI OFERIM FACILITATS EN EL PAGAMENT, ATENCIÓ PERSONALITZADA I ADAPTABILITAT AL SEU HORARI.