Actualitat jurídica

Reconeixement del permís d’alletament a un treballador

El Jutjat número U del Social de la ciutat de Huelva ha reconegut el dret al permís d’alletament a qualsevol dels progenitors, és a dir, també als treballadors de sexe masculí. El motiu es basa en el fet de l’existència de la circumstància que un d’ells (o el pare o la mare) no es trobi treballant durant els primers nou mesos de vida del bebè.

Llegir més…

(more…)

Declarat nul per abusiu un aval de préstec amb garantia hipotecària

El Jutjat Mercantil número U de Donostia ha dictat una sentència en la qual declara la nul·litat d’un aval solidari que els pares van atorgar a favor dels seus fills sobre un préstec amb garantia hipotecària que afecta a un habitatge per considerar abusiva la renuncia a tots els drets que els corresponien com a part fiadora.

Llegir més…

(more…)

Contracte de preferents nul i les seves conseqüències

La declaració de nul·litat d’un contracte de preferents determina que el client no hagi de tornar els interessos per les quantitats rebudes segons una sentència de l’Audiència Provincial de Pontevedra.

Llegir més…

(more…)

Obligació d’abonar aliments a una filla de 30 anys

L’Audiència Provincial de A Coruña ha dictat una sentència en la que estableix l’obligació d’un pare a continuar abonant aliments a la seva filla gran de 30 anys. La motivació d’aquesta sentència ve donada pel fet de no trobar una feina estable que permeti a la filla obtenir una independència econòmica.

Llegir més…

(more…)

Impagament de salaris

L’impagament de salaris per part de l’empresa no justifica la falta d’assistència al treball.

Una sentència de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justícia d’Asturies, de data 25 d’abril de 2014, recorda que l’impagament dels salaris per part de l’empresa no justifica la falta d’assistència al treball.

La sentència resol el recurs interposat per un treballador que va ser acomiadat per la falta d’assistència injustificada al treball, davant a la sentència d’instància que va declarar la procedència de l’esmentat acomiadament.

Llegir més…

(more…)