Actualitat jurídica

Drets d’autor. Els Estats poden autoritzar que les biblioteques digitalitzin llibres per a la seva consulta i, en alguns casos, la seva impressió per part dels usuaris, sense necessitat d’acord amb els autors

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha dictat una sentència en l’assumpte C-117/13 (Technische Universität Darmstadt), en la qual s’estableix que els Estats membre poden autoritzar que les biblioteques digitalitzin alguns llibres de la seva col·lecció amb l’objectiu d’oferir-los en llocs de lectura electrònica sense necessitat de comptar amb un acord amb els titulars dels drets als usuaris. Els Estats membre també poden autoritzar que els usuaris imprimeixin en paper o emmagatzemin amb una clau de memòria USB els llibres digitalitzats per la biblioteca.

Llegir més…

(more…)

Entitats de crèdit

RECORDATORI DE LA NOTÍCIA PUBLICADA A JURÍDICA.CAT EL PASSAT DIA 01 DE JULIOL SOBRE ENTITATS DE CRÈDIT relacionada amb la Llei 10/2014, de 26 de juny, d’ordenació, supervisió i solvència d’entitats de crèdit (BOE núm. 156, de 27 de juny de 2014).

Només recordar que l’objecte principal d’aquesta norma és adaptar l’ordenament espanyol als canvis normatius que s’imposen en l’àmbit internacional i de la Unió Europea, concretament en quan al Reglament (UE) núm. 575/2013, de 26 de juny, i la Directiva 2013/36/UE, de 26 de juny, i que suposen ambdues, una alteració substancial de la normativa aplicable a les entitats de crèdit. Els punts com ara el règim de supervisió o els requisits de capital i el règim sancionador han estat modificats. En aquesta norma també s’ha aprofitat i s’ha dut a terme la redacció en un únic text de les principals normes d’ordenació i disciplina referents a les entitats de crèdit. (Font: EUROPA PRESS).

Maltractaments en l’àmbit familiar: Una dona ha estat condemnada a set mesos de presó per haver pegat un mínim de dues vegades al seu fill de disset mesos

L’Audiència Provincial de Màlaga ha confirmat la imposició d’una pena de set mesos i quinze dies de presó a una dona que va pegar, com a mínim dues vegades, al seu fill de disset mesos. Amb la pena imposada se li prohibeix també apropar-se al seu fill a menys de 500 metres durant els propers dos anys.

La sentència d’instància ja havia condemnat a la dona com a responsable de dos delictes de maltractament per haver pegat al seu fill de disset mesos «amb ànim de menystenir la seva integritat física» i haver-li ocasionat lesions de diversa consideració.

Llegir més…

(more…)

Atorgament de la custòdia compartida d’un lactant de quinze mesos

El Jutjat de Primera Instància núm. 8 de Sabadell ha atorgat la custòdia compartida d’un menor de 15 mesos a uns pares separats. El menor encara es troba en període d’alletament i les hores queden repartides entre ambdós per tal de garantir la seva alimentació.

Llegir més…

(more…)

Possible ampliació de la vigència de la moratòria de les execucions hipotecàries

El Govern està valorant la possibilitat d’ampliar la vigència de la moratòria de les execucions hipotecàries que finalitza el proper mes de novembre ja que aquesta mesura «continua essent necessària» tal com ha subscrit l’actual ministre d’economia i que segons ell, les mesures adoptades fins ara per a protegir als deutors hipotecaris de bona fe en situació d’insolvència sobrevinguda estan tenint «un impacte positiu».

Llegir més…

(more…)